U

Ubytování

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD – Chalupa Harmonie

Týdenní pobyty začínají převzetím objektu v den nástupu po 16 hodině a končí posledním dnem pobytu do 10 hodin. Zkrácené pobyty individuálně dle dohody. Objekt je pronajímán celoročně.

 1. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 2. Doplatek za pobyt je vybírán při příjezdu.
 3. Na konci svého pobytu zanechte prosím, kuchyň a nádobí v čistém stavu. Při použití grilu nebo kotlíku tyto věci rovněž řádně vyčistěte. Na odpad je venku připravena popelnice.
 4. Při používání topení v krbu dbejte maximální obezřetnosti a dvířka řádně zavírejte. Rozdělávání ohně za účelem opékání je v krbu ZAKÁZÁNO.
 5. Všechny závady a nedostatky nebo připomínky hlaste majiteli.
 6. Při odchodu z chalupy je ubytovaný host žádán o uzavření vodovodních uzávěrů, zhasnutí světel, uzavření oken a vypnutí vlastních elektrických zařízení a řádné uzamknutí dveří.
 7. Ubytovaní hosté při odjezdu svléknou povlečení a ponechají na posteli, chalupu předají osobně majiteli, popř. smluvené osobě. Povlečení nechejte klidně i naruby a neposkládané, ušetříte tím čas sobě i nám.
 8. Není dovoleno ubytovat domácí zvířata, kouřit uvnitř objektu, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě, ničit zařízení. Je zakázáno vybavení pokojů stěhovat nebo přenášet do venkovních prostor chalupy.
 9. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vlastní vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.
 10. Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v ubytovacím zařízení i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. V případě znečištěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem do ubytovacího zařízení převléct či přezout. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši 1000 Kč za ztížený úklid.
 11. Děti mladší dvanácti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách chalupy a zahrady bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 12. Od 22 do 7 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 13. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit majiteli. V případě, že tak neučiní, majitel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z ubytovacího zařízení.
 14. Pojištění pobytu – objednanou chalupu využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení, odcizení jejich majetku po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené majitel chalupy neodpovídá. Proto doporučujeme uzavřít před odjezdem vhodné cestovní připojištění.
 15. Hosté jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě porušení má majitel chalupy právo na ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady.
 16. Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách /úklidové pomůcky k dispozici/ a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzali.
 17. K parkování je možno využít pouze vyhrazená parkovací místa v zahradě a před budovou a to zdarma.
 18. Vířivá vana je k dispozice pouze v letní sezónu za poplatek 1 500 Kč/pobyt, použití vany se hlásí dopředu a poplatek je vybírán při nástupu na pobyt.
 19. Ubytovací řád je platný od 1. května 2019.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

PROVOZNÍ PODMÍNKY – Chalupa Harmonie

Objednávka /předběžná rezervace/ - uvádějte, prosím:
- jméno a příjmení
- adresu
- datum příjezdu a odjezdu
- počet osob dospělých a dětí

Předběžnou rezervaci pobytu je možno provést telefonicky nebo e-mailem. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

Rezervace a záloha

Záloha musí být uhrazena nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení závazného potvrzení rezervace, pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace zaniká. Záloha může být uhrazena hotově nebo převodem na účet na základě písemného potvrzení rezervace. Doplatek do celkové ceny objednaných služeb je hrazen na místě při nástupu na pobyt. Záloha je nevratná.

Ubytovací řád ke stažení ve formátu PDF.